CÁC MÓN GÀ CÁC MÓN GÀ

GÀ VIÊN SÔT CHUA CAY

GÀ VIÊN SÔT CHUA CAY

280,000đ290,000đ
CÁNH GÀ XÓC MUỐI

CÁNH GÀ XÓC MUỐI

280,000đ320,000đ
GÀ NƯỚNG MẮC KHÉN

GÀ NƯỚNG MẮC KHÉN

400,000đ490,000đ
GÀ NƯỚNG PHÔ MAI

GÀ NƯỚNG PHÔ MAI

400,000đ490,000đ
GÀ TA HẤP CÁCH THỦY

GÀ TA HẤP CÁCH THỦY

400,000đ420,000đ
GÀ HẤP CẢI BẸ XANH

GÀ HẤP CẢI BẸ XANH

400,000đ490,000đ
GÀ QUAY NGŨ VỊ - BÁNH BAO

GÀ QUAY NGŨ VỊ - BÁNH BAO

450,000đ550,000đ
GÀ NỔ MUỐI HỘT

GÀ NỔ MUỐI HỘT

450,000đ550,000đ
GÀ TA NẤU SIÊU

GÀ TA NẤU SIÊU

450,000đ550,000đ
GÀ TIỀM HẠT SEN

GÀ TIỀM HẠT SEN

450,000đ490,000đ

Hotline

DMCA.com Protection Status