CÁC MÓN GÀ CÁC MÓN GÀ

GÀ VIÊN SÔT CHUA CAY

GÀ VIÊN SÔT CHUA CAY

230,000đ280,000đ
CÁNH GÀ XÓC MUỐI

CÁNH GÀ XÓC MUỐI

290,000đ350,000đ
GÀ BÓ XÔI TRUYỀN THỐNG

GÀ BÓ XÔI TRUYỀN THỐNG

390,000đ480,000đ
GÀ TA HẤP CÁCH THỦY

GÀ TA HẤP CÁCH THỦY

390,000đ480,000đ
GÀ NƯỚNG MẮC KHÉN

GÀ NƯỚNG MẮC KHÉN

450,000đ520,000đ
GÀ NƯỚNG PHÔ MAI

GÀ NƯỚNG PHÔ MAI

450,000đ520,000đ
GÀ HẤP CẢI BẸ XANH

GÀ HẤP CẢI BẸ XANH

450,000đ520,000đ
GÀ TIỀM HẠT SEN

GÀ TIỀM HẠT SEN

450,000đ520,000đ
GÀ QUAY NGŨ VỊ - BÁNH BAO

GÀ QUAY NGŨ VỊ - BÁNH BAO

490,000đ590,000đ
GÀ NỔ MUỐI HỘT

GÀ NỔ MUỐI HỘT

490,000đ590,000đ
GÀ TA NẤU SIÊU

GÀ TA NẤU SIÊU

490,000đ590,000đ
GÀ QUAY BÓ XÔI CHÀ BÔNG

GÀ QUAY BÓ XÔI CHÀ BÔNG

530,000đ620,000đ
DMCA.com Protection Status