CÁC MÓN GỎI CÁC MÓN GỎI

GỎI GÂN BÒ

GỎI GÂN BÒ

330,000đ390,000đ
GỎI MỰC THÁI

GỎI MỰC THÁI

330,000đ390,000đ
SALAD TÔM

SALAD TÔM

330,000đ390,000đ
GỎI BÊ THUI

GỎI BÊ THUI

390,000đ