CÁC MÓN HEO CÁC MÓN HEO

GIÒ HEO CHIÊN GIÒN

GIÒ HEO CHIÊN GIÒN

390,000đ450,000đ
THỊT HEO NƯỚNG LỤI

THỊT HEO NƯỚNG LỤI

390,000đ450,000đ
HEO QUAY - BÁNH HỎI

HEO QUAY - BÁNH HỎI

390,000đ450,000đ
GIÒ HEO HẦM TÓC TIÊN

GIÒ HEO HẦM TÓC TIÊN

390,000đ450,000đ
GIÒ HEO NẤU TÁO

GIÒ HEO NẤU TÁO

390,000đ450,000đ
LƯỠI HEO NẤU ĐẬU

LƯỠI HEO NẤU ĐẬU

390,000đ450,000đ
SƯỜN CHÌA NƯỚNG

SƯỜN CHÌA NƯỚNG

390,000đ450,000đ
HEO SỮA QUAY

HEO SỮA QUAY

750,000đ900,000đ