CÁC MÓN KHAI VỊ CÁC MÓN KHAI VỊ

CHẢ HOÀNG KIM

CHẢ HOÀNG KIM

230,000đ
CHẠO ỐC

CHẠO ỐC

230,000đ
HẢI SẢN TAM GIÁC VÀNG

HẢI SẢN TAM GIÁC VÀNG

290,000đ350,000đ
KHAI VỊ HAI MÓN

KHAI VỊ HAI MÓN

290,000đ350,000đ
KHAI VỊ BA MÓN

KHAI VỊ BA MÓN

390,000đ480,000đ
NEM CHẢ THỊT NGUỘI

NEM CHẢ THỊT NGUỘI

390,000đ480,000đ